Neriman PALAMAN
Birim
Fen Bilimleri Enstitüsü
İletişim
+90 (264) 295 60 66